Ynglŷn â R E C Ffisiotherapi Milfeddygol

Mae R E C Veterinary Physiotherapy yn darparu gwasanaeth ffisiotherapi ac adsefydlu eang i anifeiliaid bach a mawr ledled Gogledd Cymru, Swydd Gaer, Swydd Amwythig ac Ynys Manaw.

Yn R E C Veterinary Physiotherapy, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau, gan gynnwys electrotherapïau a triniaeth gyda llaw, er mwyn helpu cael eich anifail ar eu traed ac ar y ffordd i adfer. Fel arall, mae ffisiotherapi’n wych mewn chwaraeon ac ar anifeiliaid sioe i wella eu perfformiad a’u cyflwr cyffredinol.

Mae R E C Veterinary Physiotherapy yn berchen i ac yn rhedeg gan Tara Masson. Mae Tara yn ffisiotherapydd milfeddygol cofrestredig gyda gradd mewn ffisiotherpi milfeddygol sydd, dan Ddeddf Milfeddygon 1966, yn gweithio dan atgyfeiriad llym milfeddyg eich anifail.

Dog/Canine balancing on a wobble cushion, Remedial Exercise, Exercise
Cow/Ruminant, Massage, Assessment

Mae cymwysterau perthnasol eraill gan Tara yn cynnwys:

  • Cymorth cyntaf hanfodol ar gyfer pob oedran – Rhagfyr 2017
  • Cymorth cyntaf i Berchenogion Anifeiliaid Anwes – Awst 2017
  • Trimio Traed Gwartheg – Mawrth 2018

Amdan Tara Masson

Cafodd Tara ei geni a’i magu ar fferm laeth teuluol ar Ynys Manaw. Wedi ei hamgylchynu gan anifeiliaid drwy gydol ei bywyd, a gyda chyfranogiad mewn cymdeithasau amaethyddol megis y Ffermwyr Ifanc a Bridwyr Ifanc Holstein, roedd yn ymddangos yn naturiol i Tara ddilyn gyrfa yn gweithio gydag anifeiliaid. Dechreuodd ei hymwybyddiaeth o Ffisiotherapi Milfeddygol ar ôl derbyn ffisiotherapi ei hun yn dilyn anaf, ac fe’i tynnwyd ar unwaith tuag at ddarparu’r un manteision triniaeth a gafodd i anifeiliaid.

Dechreuodd Tara astudio Ffisiotherapi Milfeddygol BSc (Anrhydedd) ym Mhrifysgol Harper Adams ym mis Hydref 2014. Yn ystod ei gradd, ymgymerodd Tara flwyddyn ym myd gwaith, gan weithio mewn ysbyty cyfeirio milfeddygol blaenllaw ar gyfer anifeiliaid bach fel ffisiotherapydd, yn ogystal ag iard ailsefydlu ceffylau yn gweithio gydag ystod o fridiau a disgyblaethau. Yn ogystal â hynny, trwy gydol ei blwyddyn olaf yn y brifysgol, cymerodd Tara ran mewn ddiwrnodau clinigol dwywaith yr wythnos, gan asesu a thrin cŵn a cheffylau, cyn ymgymryd â gwaith gorchuddio fel rhan o dîm adsefydlu’r brifysgol.

Derbyniodd Tara Anrhydedd Ail Ddosbarth (Is-adran Gyntaf), neu 2: 1, mewn Ffisiotherapi Milfeddygol BSc (Anrhydedd) ac mi fydd hi’n graddiodd ym mis Medi 2018. Hefyd, mae’n anrhydedd gan Tara dderbyn Ffisiotherapydd Milfeddygol Kruuse y flwyddyn 2018 ar gyfer ei gwaith caled ac ymroddiad i ffisiotherapi milfeddygol trwy gydol ei gradd.

Y tu allan i ffisiotherapi, mae Tara yn chwaraewr hoci, gan chwarae ac hyfforddi ar gyfer ei chlwb lleol ers 2008. Mae gan Tara ddiddordebau mewn motorsport, gan fod yn aelod o dîm Motorsport Harper Adams yn ystod ei hamser yn y brifysgol, a hefyd yn wirfoddolwr fel marshal ar gyfer y TT ar Ynys Manaw ac hefyd y Classic TT sydd hefyd yn cael ei gynnal ar Ynys Manaw.

Cow/Ruminant, Massage, Assessment

Mae cymwysterau perthnasol eraill gan Tara yn cynnwys:

  • Cymorth cyntaf hanfodol ar gyfer pob oedran – Rhagfyr 2017
  • Cymorth cyntaf i Berchenogion Anifeiliaid Anwes – Awst 2017
  • Trimio Traed Gwartheg – Mawrth 2018