I archebu apwyntiad gyda ni, cysylltwch â ni ar y manylion isod.

Ffôn

07734 382578

E-bost

tara@recvetphysio.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol

Rydym hefyd ar Facebook, Twitter ac Instagram! Rhowch ‘like’ i ni i allu aros yn gyfoes â R E C Veterinary Physiotherapy.

Mae R E C Veterinary Physiotheray yn gweithio dan atgyfeiriad llym gan eich milfeddyg. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid inni gael caniatâd eich milfeddyg cyn y gallwn ni gyflawni unrhyw driniaethau ffisiotherapiwtig.

Os gwelwch yn dda, lawrlwythwch ein ffurflen Atgyfeirio Milfeddygol a llenwch hyn gyda’ch milfeddyg. Gwnewch yn siŵr bod eich milfeddyg yn llofnodi’r ffurflen atgyfeirio ac yna gellir ei dychwelyd atom ar adeg archebu ynghyd â chopi o hanes achosion cleifion ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill, megis pelydrau-X.

Oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau? Mae croeso i chi gysylltu â ni!

Send message